15 Biblia versek a hálaadásról és az elismerésről


A miközben vissza írtam egy üzenetet arról, hogy mikor vagyunk az élet vastagságában, nehéz belátni mindazt a csodálatos áldást, amelyet nekünk adtunk.

egy virtuóz hegedűművész történetét mesélte el, aki a metróban állt, az egyik legbonyolultabb írott koncertet játssza, hibátlanul csak azért, mert leginkább észrevétlenül megy. Néha még csak nem is ismerjük fel az áldásokat, csak azért, mert a dolgokat adottnak tartják. Míg a hegedűművész, a metróban játszó kontextus minden bizonnyal fontos, még mindig azt gondolom, hogy a történet arról szól, hogy néha mégsem látjuk és nem értékeljük az áldásokat, amelyeket Isten az arcunk előtt helyezett.

Gondoltam, hogy megnézek néhány verset a Bibliában, ahol az emberek úgy döntöttek, hogy dicséretet, hálaadás és elismerés Istennek a teremtőnek, mind az élet nagy és kis dolgaiért – még a viszály közepén is. 19659002] Hálaadás és elismerés bibliai versei A hálaadás és elismerés

 Köszönetnyilvánítás és megbecsülés bibliai versek Köszönetnyilvánításnak köszönhetően segít nekünk új elismerést adni, mennyire áldottak vagyunk, még a legrosszabb körülmények között is. Jézus Krisztus kegyelme által megmentett minket, és egyedül kell elég okunk ahhoz, hogy dicséretet és köszönetet mondjunk. De sok oka van köszönetnek, ezért dicsérjük folyamatosan, jó időkben és rosszul!

A legutóbbi videóim

Ezért, mivel kaptunk egy olyan királyságot, amelyet nem lehet megrázni, legyen hálás, és így Istent engedelmeskedve engedelmeskedik az áhítattal és az áhítattal. Zsidók 12:28

Megmentés Jézus Krisztusban az egyik legnagyobb oka annak, hogy hálásak legyünk, és dicsérjük Istent. Miután elfogadjuk Őt, a megdönthetetlen királyság részévé válunk.

Mindig örülj; folyamatosan imádkozzanak; köszönetet mondj minden körülmények között, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban. 1 Thesszalonikák 5: 16-18

A nehéz időkben köszönetet mondhatok, annyira nehéz megtenni, de azt tapasztalták, hogy amikor ezt megteszem, megváltozik a szívem és a kilátásom. Hálaadásnak köszönhetően Isten ad nekünk reményt és új reményt.

Az Úr él! Dicséret a Rockomra! Isten, az üdvösségem sziklái legyenek felmagasztosultak! 2 Sámuel 22:47

Isten él és jelen van az életünkben, és erõs alapot ad nekünk mindazoknak, amikért teszünk. Ő a hitünk sziklája és alapja, és dicséretet kell tenni!

Hálát adsz az Úrnak, mert jó; szerelme örökké él. 1 Chronicles 16:34

Hálát adunk az Úrnak az ő igazságosságáért és az ő erős tartós szeretete miatt, a mi csúnya bűnös természetünk ellenére. [1] Köszönet az Úrnak, hívja a nevét; közölje a nemzetek között, hogy mit tett. 1 Krónika 16: 8

Isten sokat tett nekünk. Köszönetet kell tennünk neki és dicsérnünk kell neki, és meg kell mondanunk másoknak mindazokat a nagy dolgokat, amelyeket tett, és képesek nekik is.

Dicsőíteni fogom Isten nevét, és hálaadással nagyítom Őt. Zsoltár 69:30

Úgy gondolom, túl sokszor, amikor beszélünk Istennel, mindannyian rólunk szól, mit akarunk, mi a bajunk. Mindannyian jobban lennénk, ha több időt töltenénk Isten dicséretével, megköszönve neki a jóságát és a szeretetét.

Adja be kapuit hálaadással, dicséretével az udvarát. Hálát adsz neki; áldja meg a nevét. Zsoltár 100: 4

A zsoltáros idő és újra dicséretet és hálaadást nyújt Istennek az ő dolgaiért. Ugyanígy kell tennünk.

De az erkölcstelenséget, vagy bármilyen szennyeződést vagy kapzsiságot nem szabad megnevezni köztetek, ahogy a szentek között is; és nincs semmi mocskos és buta beszéd, vagy durva tréfásság, amely nem illik, hanem köszönetet mond. Efézus 5: 3-4

Krisztusként mindenfajta erkölcstelenséget, kapzsiságot és számos más bűnt el kell kerülnünk. Nem lehet mocskos vagy buta beszélgetés, vagy durva tréfálás, hanem helyette hálát kell adnunk Istennek és másoknak.

Köszönet azonban Istennek! Ő ad nekünk győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül. 1 Korinthus 15:57

Mi győzedelmeskedünk benne, és áldozata révén a kereszten

Tehát akkor, ahogyan Krisztust Jézus Krisztust Urat fogadta, továbbra is él vele, gyökerezett és épített Ő, megerősítve a hitben, ahogy tanították, és higgadtsággal tele. Colossians 2: 6-7

Amikor keresztényekké válunk, azt mondják nekünk, hogy állandóan az Ő szavában állunk, erősítve a kapcsolatunkat vele, és hálával tartozunk a dolgokért, amiket tett.

Legyen Krisztus békéje a szívetekben, mivel egy test tagjaként békességre hívták. És légy hálás. Colossians 3:15

Időről-időre a Biblia azt mondja nekünk, hogy hálásak vagyunk, és hogy ez Krisztusnak a szíveiben valaki tulajdonsága.

Köszönöm Krisztus Jézust, a mi Urunkat, aki erőt adott nekem, hogy hűségesnek tartott, és kinevezett a szolgálatába. 1 Timóteus 1:12

Krisztus ad nekünk erőt, és szeretett minket, amikor kedves voltunk. Szeretne minket használni, mint törött embereket, hogy másokat érjen el érte. Hálásnak kell lennünk az Ő javára, amikor nem érdemeltük meg.

Most, aki vetőmagot ad a magvaknak és az ételhez való kenyeret, a magot tárolja és növeli, és megnöveli igazsága aratását. Minden módon gazdagodni fogsz, hogy minden alkalomra nagylelkűek legyél, és rajtunk keresztül nagylelkűséged köszönetet mond Istennek. 2 Korinthus 9: 10-11

Isten áldást ad nekünk, hogy adhatunk és áldást nyerjünk másoknak – és hogy látják Isten jóságát és köszönetet mondanak

Mindig hálát adok neked az Úrnak köszönhetően Krisztus Jézus. 1 Korinthus 1: 4

Krisztus Jézus és megmentő kegyelme nélkül elveszünk

És bármit is teszel, akár szóban, akár tettben, mindezt az Úr Jézus nevében tegyétek meg, hála Istennek az Atya rajta keresztül. Colossians 3:17

Köszönetet kell tennünk mindenkor, mindenkor az Istennek, az Atyának Krisztus Jézus által. Ő adta nekünk mindazt, amellyel megmentett bennünket. Köszönjük a legkevesebbet, amit tehetünk!

Nézd meg a sorozatban szereplő többi bejegyzésedet:

Van kedvenc versed a hálaadással, dicsérettel és megbecsüléssel Isten atyánkért? Adja meg nekünk a kedvenceit a megjegyzésekben!